Жълъди за създаване на дъбови фиданки

Деца от четвърти „б“ и четвърти „г“ клас събраха 47 килограма жълъди за създаване на дъбови фиданки. Четвъртокласниците от класа на Елка Колева и Добромир Стрезов и от класа на Севдалина Маринова и Катерина Генова се включиха в инициативата на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ за събиране на дъбови жълъди.

Лесовъдите предават събраното на Държавно горско стопанство Горна Оряховица, което ще ги засее в своя разсадник, за да отгледа от тях дъбови фиданки, с които ще се залесяват горите в Северна България.

По време на инициативата, разградските ученици научиха много любопитни факти за работата на лесовъдите в гората. Чрез забавни и образователни игри, опитните горски педагози от ДЛС „Воден-Ири Хисар“ им показаха какви грижи полагат за дърветата и дивеча в стопанството. В резултат от двудневната инициатива, четвъртокласниците събраха повече от 47 килограма жълъди. Инициативата продължава да средата на октомври и в нея ще се включат четвъртокласниците от класа на Силвия Димитрова и Добромир Бърдаров и от класа на Снежка Иванова и Теодора Трифонова.

 

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top