Силата на добрите послания

Каква е силата на добрите послания и как да не робуваме на стереотипи и предразсъдъци в класната стая. На това се учиха децата от четвърти „д“ клас. Учениците на Даниела Атанасова и Николинка Добрева преживяваха емоциите по време на мисия, в която трябваше да решават сложни междуличностни казуси и да оцеляват в трудни условия.

Урокът бе част от училищната програма за изграждане на включваща среда, като елемент от проекта на училището, с който участваме в програмата на фондация Заедно в час / Teach for Bulgaria- „Училища за пример“.

Лидерският екип от училището, ангажиран с програмата, проведе работна среща с нашия ментор от „Заедно в час“ Силвия Драганова. В нея участва и Преслава Байчева, мениджър дигитален маркетинг на сайта Prepodavame.bg.

Учители и гости посетиха класната стая и на Елка Колева и Добромир Стрезов, а Невена Петрова и Маргита Славова споделиха добри практики за създаването на включваща среда за децата със специални образователни потребности. Хореографът Екатерина Портянова показа техники за развиване на емоционалната интелигентност в рамките на училищния проект „С куклата Любо“. В заниманието участваха деца от класовете на Валентина Георгиева и Анжелина Черникова.

Благодарим на всички колеги, които отделиха време, за да споделят своите педагогически търсения и постижения!

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top