Документи (9)

Children categories

Учебни планове

Учебни планове (1)

 

Учебни планове за учебната 2023/2024 година

View items...
 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Понеделник

1.

 

БЕЛ

ГИ

МАТ

ФВС

МАТ

АЕ

БЕЛ

МАТ

ИИ

МАТ

БЕЛ

ХООС

ИЦ

2.

 

БЕЛ

МУЗ

ГИ

МАТ

ФВС

МАТ

БЕЛ

ЧП

ИИ

БЕЛ

МАТ

ИЦ

ТП

3.

 

ФВС

БЕЛ

АЕ

ИУЧ/МАТ

ГИ

БЕЛ

ЧП

ИИ

МАТ

ИЦ

КМИТ

ТП

МАТ

4.

 

МАТ

БЕЛ

ФВС

ГИ

МУЗ

БЕЛ

АЕ

ИИ

ЧП

КМИТ

ХООС

МАТ

БЕЛ

5.

 

ГИ

ФВС

МУЗ

БЕЛ

АЕ

ЧП

МАТ

БЕЛ

АЕ

ХООС

ИЦ

КМИТ

БЕЛ

6.

 

МУЗ

МАТ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

ФВС

ИУЧ/МАТ

АЕ

ИЦ

ИИ

ФВС

БЕЛ

КМИТ

7.

 

АЕ

ИУЧ/МАТ

ИУЧ/МАТ

МУЗ

БЕЛ

ИУЧ/МАТ

ФВС

ИЦ

БЕЛ

ИИ

-

БЕЛ

ХООС

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Вторник

1.

 

ИЦ

ЧП

МАТ

БЕЛ

МАТ

МАТ

БЕЛ

АЕ

ГИ

БЕЛ

ИИ

ФВС

БЗО

2.

 

ФВС

ИЦ

ЧП

БЕЛ

ИУЧ/МАТ

ТП

МАТ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

ИИ

БЗО

ГИ

3.

 

МАТ

БЕЛ

ИЦ

ФВС

ЧП

БЕЛ

ГИ

МАТ

МУЗ

МАТ

БЗО

АЕ

БЕЛ

4.

 

ИУЧ/МАТ

АЕ

БЕЛ

ЧП

ИЦ

КМИТ

ТП

МУЗ

МАТ

БЗО

АЕ

БЕЛ

ИИ

5.

 

ЧП

МАТ

БЕЛ

ИЦ

БЕЛ

АЕ

КМИТ

ГИ

БЕЛ

ТП

БЕЛ

МАТ

ИИ

6.

 

БЕЛ

ИИ

ИИ

МАТ

ТП

МУЗ

АЕ

КМИТ

ФВС

АЕ

БЕЛ

ГИ

МАТ

7.

 

-

ИИ

ИИ

-

ТП

ГИ

МУЗ

ФВС

КМИТ

-

МАТ

-

АЕ

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Сряда

1.

 

БЕЛ

МАТ

АЕ

ГИ

МУЗ

ИИ

МАТ

ЧП

БЕЛ

ИЦ

БЕЛ

АЕ

МАТ

2.

 

БЕЛ

АЕ

МУЗ

МАТ

ГИ

ИИ

ЧП

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

ИЦ

АЕ

3.

 

АЕ

ГИ

КМИТ

МУЗ

МАТ

БЕЛ

ИИ

ИУЧ/МАТ

ЧП

АЕ

ИУЧ/МАТ

БЕЛ

ИЦ

4.

 

МАТ

МУЗ

БЕЛ

КМИТ

АЕ

ЧП

ИИ

БЕЛ

МАТ

ФА

ИЦ

МАТ

БЕЛ

5.

 

МУЗ

БЕЛ

ГИ

АЕ

КМИТ

МАТ

ИЦ

БЕЛ

ТП

МАТ

ФА

ИИ

ФВС

6.

 

ГИ

КМИТ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

ИЦ

БЕЛ

ТП

ИУЧ/МАТ

ФВС

АЕ

ИИ

ФА

7.

 

КМИТ

-

-

БЕЛ

-

-

-

-

-

-

ТП

ФА

-

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Четвъртък

1.

 

ИЦ

БЕЛ

КМИТ

АЕ

МАТ

ЧП

АЕ

БЕЛ

ФВС

ХООС

ГИ

БЕЛ

МАТ

2.

 

МАТ

БЕЛ

МАТ

ИЦ

АЕ

ФВС

ЧП

АЕ

БЕЛ

ГИ

ХООС

МАТ

БЕЛ

3.

 

АЕ

МАТ

ИЦ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

ФВС

ГИ

МУЗ

МАТ

ХООС

КМИТ

4.

 

БЕЛ

АЕ

ФВС

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

ГИ

МАТ

БЕЛ

МУЗ

КМИТ

ХООС

5.

 

ИИ

ИЦ

БЕЛ

ТП

ФВС

АЕ

ГИ

МАТ

ЧП

МАТ

БЕЛ

АЕ

МУЗ

6.

 

ИИ

ФВС

БЕЛ

ТП

ИЦ

ГИ

МАТ

ЧП

АЕ

ИУЧ/МАТ

КМИТ

МУЗ

АЕ

7.

 

-

-

-

-

-

ПД/ЧК

ПД/ЧК

ПД/ЧК

-

КМИТ

-

-

-

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Петък

1.

 

ТП

МАТ

МАТ

ЧП

ИИ

ФВС

МАТ

ИЦ

АЕ

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

БЗО

МАТ

2.

 

ТП

КМИТ

ЧП

МАТ

ИИ

МАТ

АЕ

ФВС

ИЦ

БЗО

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

ИУЧ/МАТ

3.

 

МАТ

ТП

ИУЧ/БЕЛ

ИИ

ЧП

МУЗ

ИЦ

МАТ

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

МАТ

ГИ

ИУЧ/БЕЛ

4.

 

ИУЧ/БЕЛ

ТП

АЕ

ИИ

КМИТ

ИЦ

ИУЧ/БЕЛ

МУЗ

МАТ

МАТ

ГИ

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

5.

 

ЧП

ИУЧ/БЕЛ

ТП

КМИТ

МАТ

АЕ

ФВС

ИУЧ/БЕЛ

МУЗ

АЕ

БЗО

МАТ

ГИ

6.

 

КМИТ

ЧП

ТП

ИУЧ/БЕЛ

ИУЧ/БЕЛ

ИУЧ/БЕЛ

МУЗ

АЕ

ФВС

ГИ

АЕ

ИУЧ/МАТ

БЗО

Започна записването на първокласници в ОУ „Васил Левски“

Каним родителите, чиито деца на първо класиране в Електронната система за прием в първи клас са приети в ОУ „Васил Левски”, да запишат децата си на училище.
Дежурни екипи от учители ще приемат документите на бъдещите първокласници от 31 май до 6 юни 2023 година, всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа във фоайето на училището.
Благодарим за Вашето доверие в нашето училище и Ви очакваме!

При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:
1. Попълнено заявление за записване, което се генерира от електронната система за прием;
2. Копие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование или подготвителен клас в училище;
4. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 9 от Наредба № 30 на Община Разград.

2023 05 12 1 klas

Електронни заявления за избор на училище

На 15 май /понеделник/ стартира подаването на заявления в online платформата на община Разград за прием на учениците в първи клас.
Родителите могат да попълнят електронните заявления за избор на училище и да ги подадат online, като използват следния линк: https://schoolrz.uslugi.io/
В ОУ „Васил Левски“ има готовност да консултира родителите при подаването на заявленията им в електронната платформа. Дежурни екипи ще бъдат на разположение от 15 до 28 май всеки работен ден от 10:00 до 18:00 часа.
Пожелаваме успешен избор на училище на всички семейства на бъдещи първокласници в Разград!

2023 05 12 1 klas

   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

БЕЛ

ЧО

КМ

БЕЛ

ТП

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

КМ

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

БЕЛ

БЕЛ

3.

МАТ

МАТ

МАТ

ФВС

БЕЛ

МАТ

АЕ

МАТ

БЕЛ

МАТ

АЕ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

МАТ

МАТ

4.

ФВС

ИИ

МУЗ

МАТ

МАТ

ФВС

ФВС

ФВС

БЕЛ

ФВС

ИУЧ

 МАТ

ТП

ИИ

БЕЛ

ЧО

ФВС

5.

ЧК

ЧК

ФВС

ИИ

МУЗ

МУЗ

 

ЧК

ИИ

БЕЛ

ФВС

АЕ

ИИ

МАТ

ТП

АЕ

6.

         

ЧК

   

ИИ

   

ЧО

ЧК

   

АЕ

7.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

вторник

1.

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

АЕ

МУЗ

БЕЛ

2.

БЕЛ

МУЗ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ИУЧ- БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

КМ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

МАТ

ФВС

МАТ

МУЗ

БЕЛ

АЕ

МАТ

МАТ

ФВС

МАТ

КМ

МАТ

МАТ

БЕЛ

МАТ

МАТ

4.

ФВС

БЕЛ

МУЗ

МАТ

ИИ

Родино-

знание

ИИ

АЕ

АЕ

ЧО

МАТ

ИИ

ЧО

ИИ

АЕ

ЧП

5.

ТП

БЕЛ

 

ЧК

ИИ

ФВС

ИИ

МУЗ

АЕ

ФВС

МУЗ

ИИ

ФВС

ИИ

ЧП

МУЗ

6.

           

ЧК

   

ИУЧ  БЕЛ

         

ЧК

8.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

Сряда

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧП

БЕЛ

ЧО

БЕЛ

ЧП

АЕ

КМ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ


КМ

МАТ

МАТ

3.

МАТ

МУЗ

МАТ

МУЗ

МУЗ

МАТ

МАТ

Родинознание

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

МАТ

МУЗ

БЕЛ

ФВС

ЧП

4.

ИИ

ФВС

ТП

МАТ

АЕ

ТП

АЕ

МУЗ

МАТ

ФВС

МАТ

ФВС

МАТ

ЧП

БЕЛ

ФВС

5.

 

МАТ

ФВС

   

АЕ

МУЗ

 

ФВС

ЧП

ИИ

АЕ

ИУЧ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

АЕ

6.

               

ЧК

 

ИИ

 

АЕ

ФВС

АЕ

 

7.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

четвъртък

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МУЗ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

ЧО

ЧП

ЧП

МАТ

ЧП

ФВС

БЕЛ

2.

МАТ

МАТ

МАТ

Родино-

знание

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

МАТ

БЕЛ

МУЗ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

3.

МУЗ

Родино-

знание

Родино-

знание

ТП

ИУЧ МАТ

БЕЛ

Родино-

знание

АЕ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

4.

Родино-

знание

ТП

ИИ

МАТ

ФВС

МАТ

ФВС

ТП

АЕ

БЕЛ

АЕ

МУЗ

ФВС

БЕЛ

МАТ

ТП

5.

ИИ

 

Час на класа

 

ЧК

   

ФВС

ФВС

ТП

МАТ

ФВС

ЧП

ФВС

ЧП

ИУЧ БЕЛ

6.

               

ТП

ЧК

ФВС

ЧК

 

ЧК

ЧК

 
 

7.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

петък

1.

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

Родинознание

ИУЧ - МАТ.

ИУЧ

МАТ

ИУЧ-МАТ

ИУЧ

 БЕЛ

БЕЛ

ИУЧ

 БЕЛ

ЧО

КМ

ИУЧ БЕЛ

АЕ

ИУЧ МАТ

2.

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ- МАТ.

ИУЧ

МАТ

ИУЧ

МАТ

ИУЧ

 БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ МАТ

3.

ИУЧ МАТ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

ФВС

ИУЧ

ИТ

ИИ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

МУЗ

ИУЧ МАТ

АЕ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

КМ

4..

МУЗ

ИИ

ИИ

ИУЧ

МАТ

ТП

ИИ

ТП

ИИ

МАТ

АЕ

ТП

ФВС

ТП

МАТ

ИУЧ

МАТ

ЧО

5.

     

ИИ

ФВС

 

МУЗ

ИИ

ИУЧ МАТ

ИИ

ФВС

АЕ

АЕ

МУЗ

ИИ

ИИ

6.

                 

ИИ

ЧК

ИУЧ

БЕЛ

АЕ

АЕ

ИИ

ИИ

7.

                               

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top