Дейности 2, 3 и 6

Дейности към Проект "Образование за утрешния ден" 

 
Дейност 2: Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.)
• През месец май 2020 г.  в ОУ „Васил Левски“, гр. Разград беше доставен и монтиран 65′ интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”.
 
Дейност 3: Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.- директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ.
• През учебната 2021-2022 година се включихме в обученията към поддейност 3.3, предназначени за педагогически специалисти, преподаващи по предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и други с насоченост към ИКТ от общинските и държавните училища.
 
Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).
През учебната 2022-2023 година в ОУ „Васил Левски“, гр. Разград бяха сформирани два клуба за повишаване на дигиталната компетентност и уменията на учениците:
Клуб „Дигитален свят“, с ръководител инж. Марияна Радославова
Клуб „В света на програмирането“, с ръководител Анка Кирилова

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top