Седмично разписание на часовете за ІІ-ри срок на учебната 2023-2024 година - прогимназиален етап

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Понеделник

1.

 

БЕЛ

ГИ

МАТ

ФВС

МАТ

АЕ

БЕЛ

МАТ

ИИ

МАТ

БЕЛ

ХООС

ИЦ

2.

 

БЕЛ

МУЗ

ГИ

МАТ

ФВС

МАТ

БЕЛ

ЧП

ИИ

БЕЛ

МАТ

ИЦ

ТП

3.

 

ФВС

БЕЛ

АЕ

ИУЧ/МАТ

ГИ

БЕЛ

ЧП

ИИ

МАТ

ИЦ

КМИТ

ТП

МАТ

4.

 

МАТ

БЕЛ

ФВС

ГИ

МУЗ

БЕЛ

АЕ

ИИ

ЧП

КМИТ

ХООС

МАТ

БЕЛ

5.

 

ГИ

ФВС

МУЗ

БЕЛ

АЕ

ЧП

МАТ

БЕЛ

АЕ

ХООС

ИЦ

КМИТ

БЕЛ

6.

 

МУЗ

МАТ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

ФВС

ИУЧ/МАТ

АЕ

ИЦ

ИИ

ФВС

БЕЛ

КМИТ

7.

 

АЕ

ИУЧ/МАТ

ИУЧ/МАТ

МУЗ

БЕЛ

ИУЧ/МАТ

ФВС

ИЦ

БЕЛ

ИИ

-

БЕЛ

ХООС

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Вторник

1.

 

ИЦ

ЧП

МАТ

БЕЛ

МАТ

МАТ

БЕЛ

АЕ

ГИ

БЕЛ

ИИ

ФВС

БЗО

2.

 

ФВС

ИЦ

ЧП

БЕЛ

ИУЧ/МАТ

ТП

МАТ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

ИИ

БЗО

ГИ

3.

 

МАТ

БЕЛ

ИЦ

ФВС

ЧП

БЕЛ

ГИ

МАТ

МУЗ

МАТ

БЗО

АЕ

БЕЛ

4.

 

ИУЧ/МАТ

АЕ

БЕЛ

ЧП

ИЦ

КМИТ

ТП

МУЗ

МАТ

БЗО

АЕ

БЕЛ

ИИ

5.

 

ЧП

МАТ

БЕЛ

ИЦ

БЕЛ

АЕ

КМИТ

ГИ

БЕЛ

ТП

БЕЛ

МАТ

ИИ

6.

 

БЕЛ

ИИ

ИИ

МАТ

ТП

МУЗ

АЕ

КМИТ

ФВС

АЕ

БЕЛ

ГИ

МАТ

7.

 

-

ИИ

ИИ

-

ТП

ГИ

МУЗ

ФВС

КМИТ

-

МАТ

-

АЕ

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Сряда

1.

 

БЕЛ

МАТ

АЕ

ГИ

МУЗ

ИИ

МАТ

ЧП

БЕЛ

ИЦ

БЕЛ

АЕ

МАТ

2.

 

БЕЛ

АЕ

МУЗ

МАТ

ГИ

ИИ

ЧП

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

ИЦ

АЕ

3.

 

АЕ

ГИ

КМИТ

МУЗ

МАТ

БЕЛ

ИИ

ИУЧ/МАТ

ЧП

АЕ

ИУЧ/МАТ

БЕЛ

ИЦ

4.

 

МАТ

МУЗ

БЕЛ

КМИТ

АЕ

ЧП

ИИ

БЕЛ

МАТ

ФА

ИЦ

МАТ

БЕЛ

5.

 

МУЗ

БЕЛ

ГИ

АЕ

КМИТ

МАТ

ИЦ

БЕЛ

ТП

МАТ

ФА

ИИ

ФВС

6.

 

ГИ

КМИТ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

ИЦ

БЕЛ

ТП

ИУЧ/МАТ

ФВС

АЕ

ИИ

ФА

7.

 

КМИТ

-

-

БЕЛ

-

-

-

-

-

-

ТП

ФА

-

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Четвъртък

1.

 

ИЦ

БЕЛ

КМИТ

АЕ

МАТ

ЧП

АЕ

БЕЛ

ФВС

ХООС

ГИ

БЕЛ

МАТ

2.

 

МАТ

БЕЛ

МАТ

ИЦ

АЕ

ФВС

ЧП

АЕ

БЕЛ

ГИ

ХООС

МАТ

БЕЛ

3.

 

АЕ

МАТ

ИЦ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

ФВС

ГИ

МУЗ

МАТ

ХООС

КМИТ

4.

 

БЕЛ

АЕ

ФВС

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

ГИ

МАТ

БЕЛ

МУЗ

КМИТ

ХООС

5.

 

ИИ

ИЦ

БЕЛ

ТП

ФВС

АЕ

ГИ

МАТ

ЧП

МАТ

БЕЛ

АЕ

МУЗ

6.

 

ИИ

ФВС

БЕЛ

ТП

ИЦ

ГИ

МАТ

ЧП

АЕ

ИУЧ/МАТ

КМИТ

МУЗ

АЕ

7.

 

-

-

-

-

-

ПД/ЧК

ПД/ЧК

ПД/ЧК

-

КМИТ

-

-

-

 

 

 

Vа

Vб

Vв

Vг

Vд

а

б

в

г

VІІа

VІІб

VІІв

VІІг

Петък

1.

 

ТП

МАТ

МАТ

ЧП

ИИ

ФВС

МАТ

ИЦ

АЕ

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

БЗО

МАТ

2.

 

ТП

КМИТ

ЧП

МАТ

ИИ

МАТ

АЕ

ФВС

ИЦ

БЗО

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

ИУЧ/МАТ

3.

 

МАТ

ТП

ИУЧ/БЕЛ

ИИ

ЧП

МУЗ

ИЦ

МАТ

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

МАТ

ГИ

ИУЧ/БЕЛ

4.

 

ИУЧ/БЕЛ

ТП

АЕ

ИИ

КМИТ

ИЦ

ИУЧ/БЕЛ

МУЗ

МАТ

МАТ

ГИ

ИУЧ/БЕЛ

ФВС

5.

 

ЧП

ИУЧ/БЕЛ

ТП

КМИТ

МАТ

АЕ

ФВС

ИУЧ/БЕЛ

МУЗ

АЕ

БЗО

МАТ

ГИ

6.

 

КМИТ

ЧП

ТП

ИУЧ/БЕЛ

ИУЧ/БЕЛ

ИУЧ/БЕЛ

МУЗ

АЕ

ФВС

ГИ

АЕ

ИУЧ/МАТ

БЗО

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top